วันที่ 21 สิงหาคม 2558 นางน้ำเย็น ศิริพัฒน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมบ้านทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

70501_resize

70501_resize 70500_resize 70503_resize