วันที่ 21 สิงหาคม 2558 นางดวงใจ พรดุสิต เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ร่วมประชุมกับชาวบ้าน เรื่องการปลูกป่าชุมชน ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

115210_resize

วันที่ 21 สิงหาคม 2558 นางดวงใจ พรดุสิต เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ร่วมประชุมกับชาวบ้าน เรื่องการปลูกป่าชุมชน  ตำบลวังสะพุง  อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

115210_resize 115209_resize