วันที่ 21 สิงหาคม 2558 สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง ร่วมแลกเปลี่ยนในการจัดเวทีเรียนรู้การผลิตมันสำปะหลังที่เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร โครงการเพิ่มประสิธิภาพการผลิตพืชตามแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่การเกษตร(Zoning) วันที่ 20 สค 58 ณ วัดโนนสว่างพัฒนาราม บ้านนาซำแซง ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

anigif61

S__7880743_resize S__7880747_resize S__7880749_resize S__7880750_resize S__7880751_resize S__7880752_resize S__7880753_resize S__7880756_resize S__7880757_resize S__7880758_resize S__7880759_resize

 

S__7880762_resize