วันที่ 21 สิงหาคม 2558 นายทวัช มาตุ่น นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ติดตามแปลงเกษตรกรต้นแบบอ้อยโรงงาน ม๘ ต.หนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

1350_resize

1350_resize 1348_resize 1349_resize