วันที่ 19 สิงหาคม 2558 นางดวงใจ พรดุสิต เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญการ ร่วมพิธีตัวแทนร่วม MOU. การอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ ณ เทศบาลเมืองวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดหวัดเลย

anigif60

วันที่ 19 สิงหาคม 2558 นางดวงใจ พรดุสิต เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญการ ร่วมพิธีตัวแทนร่วม MOU. การอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ ณ เทศบาลเมืองวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

S__3432507_resize 114820_resize 114822_resize114821_resize