วันที่ 19 สิงหาคม 2558 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง ประชุมชุดปฏิบัติการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร ณ ห้องประชุม อบต. ผาบิ้ง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

anigif59

วันที่ 19 สิงหาคม 2558 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง ประชุมชุดปฏิบัติการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร ณ ห้องประชุม อบต. ผาบิ้ง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลยS__3432473_resize S__3432470_resize S__3432471_resize S__3432472_resize