วันที่ 19 สิงหาคม 2558 นายพงรักษ์ มีชัย  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่  รับคณะติดตามนิเทศงานทะเบียนเกษตรกร ปี 2558 ฝ่ายสารสนเทศ กรมส่งเสริมการเกษตร ณ สำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง  อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

anigif58

วันที่ 19 สิงหาคม 2558 นายพงรักษ์ มีชัย  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่  รับคณะติดตามนิเทศงานทะเบียนเกษตรกร ปี 2558 ฝ่ายสารสนเทศ กรมส่งเสริมการเกษตร ณ สำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง  อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

1231_resize 1232_resize 1233_resize 1234_resize

1230_resize