วันที่ 20 สิงหาคม 2558 นางดวงใจ พรดุสิต เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญการ ร่วมโครงการพอเพียงนำหน้าวัยชราสุขใจ ทุกวัยแข็งแรง ณ กศน.ผาน้อย อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

114443_resize

วันที่ 18 สิงหาคม 2558 นางดวงใจ พรดุสิต เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญการ ร่วมโครงการพอเพียงนำหน้าวัยชราสุขใจ ทุกวัยแข็งแรง ณ กศน.ผาน้อย อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย114443_resize