วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ นางมาลี ธรรมคำภีร์ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมคณะ ฯ ตรวจติดตามงานโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง Smart Fatmer ปี ๒๕๕๘ โดยมีนายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลพร้อมกับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว

wpid-wp-1439890252410.jpg

wpid-wp-1439889719849.jpgwpid-wp-1439889727656.jpgwpid-wp-1439890252410.jpg