วันที่ 17 สิงหาคม 2558 นางดวงใจ พรดุสิต เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญการ ร่วม ประชุมชุดปฏิบัติการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีสงครามอำภอวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

113753_resize

วันที่ 17 สิงหาคม 2558  นางดวงใจ  พรดุสิต  เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญการ  ร่วม ประชุมชุดปฏิบัติการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีสงครามอำภอวังสะพุง   อำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย

113753_resize

113754_resize