วันที่ 17 สิงหาคม 2558 นายพงรักษ์ มีชัย นักวิชการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วย นายฑมวัฒน์ มะโนมัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วม ประชุมชุดปฏิบัติการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร ณ ที่ทำการโครงการเทิดพระเกียรติผ่าบ่าว ผ่าสาว ต. เขาหลวง อำภอวังสะพุง จังหวัดเลย

anigif57

วันที่ 17 สิงหาคม 2558  นายพงรักษ์ มีชัย นักวิชการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วย นายฑมวัฒน์ มะโนมัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วม ประชุมชุดปฏิบัติการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร ณ ที่ทำการโครงการเทิดพระเกียรติผ่าบ่าว ผ่าสาว ต. เขาหลวง  อำภอวังสะพุง  จังหวัดเลย

S__7831569_resize S__7831564_resize S__7831565_resize S__7831566_resize