วันที่ 16 สิงหาคม 2558 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง ร่วมโครงการ”ปั่นเพื่อแม่Bike for Mom 2015 ” เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ ศาลากลางจังหวัดเลย

anigif56

วันที่ 16 สิงหาคม 2558 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง ร่วมโครงการ”ปั่นเพื่อแม่Bike for Mom 2015 ” เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ  ศาลากลางจังหวัดเลย

S__3285020_resize S__3285014_resize S__3285015_resize S__3285016_resize S__3285018_resize