วันที่ 14 สิงหาคม 2558 นายศักดิ์ศิริ รามศิริ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมงานวันสาธิตการปลูกข้าวแบบลดต้นทุนการผลิตปี 2558 (งบพัฒนาจังหวัด) ณ บ้านราชวิถี หมู่ 11 ต.ภูกระดึง อ.ภูกระดึง จ.เลย

anigif54

วันที่ 14 สิงหาคม 2558 นายศักดิ์ศิริ  รามศิริ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมงานวันสาธิตการปลูกข้าวแบบลดต้นทุนการผลิตปี 2558 (งบพัฒนาจังหวัด)
ณ บ้านราชวิถี หมู่ 11 ต.ภูกระดึง อ.ภูกระดึง จ.เลย

3586_resize 3587_resize 3589_resize

 

3590_resize