วันที่ 13 สิงหาคม 2558 นายเนติ ศรีอรรคพรหม เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ตรวจคัดพันธุ์ถั่วเหลือง ระยะต้ากล้า ม.2 ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

anigif52

วันที่ 13 สิงหาคม 2558 นายเนติ ศรีอรรคพรหม เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ตรวจคัดพันธุ์ถั่วเหลือง ระยะต้ากล้า ม.2 ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

7546_resize 7539_resize 7540_resize 7541_resize 7543_resize